• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Iskolánk Névadója

Eörményesi Fiáth János 1635-ben látta meg a napvilágot.

Családjának gyökerei Krassó-Szörény megyében ( ma Románia területe ) találhatók. Itt van Örményes helység, ahonnan előnevüket vették. Mátyás király idejében tűnt fel a család, s a török uralom vége felé költözik át a Dunántúlra. Egyik ága Veszprém megyében, a másik Győrött telepszik le. Fiáth Család címere

A győri Fiáth János 1677-ben feleségül vette Fördős Katalint, az ő hozományaként szállt át a töltéstavai birtok „minden szántója, nádja és malma” a Fiáthok kezére, és több mint másfélszáz éven át( 1842-ig ) a család leszármazottjai mondhatták magukénak. Ezt a birtokot mindig veszélyeztette a török sereg, hisz a „fehérvári út” egyben a török hadak átvonulásának az útja is volt. Névadónk elődei adót fizettek e rettenetes népnek, így védték Töltéstavát.

Fiáth János azonban nem elődei útját követte, és nem a kényelmes megoldást választotta, hanem szembeszállt a törökkel szűkebb és tágabb hazájáért, Töltéstaváért és az akkori szegény, szétszabdalt, elhagyott Magyarországért.

Fiáth János volt a család nagyságának, hírnevének megalapozója. Mozgalmas élete során volt Győr város jegyzője, a város gyalogság fővajdája. Mint a győri hajdúk őrnagya 1686-ban az elsők közt hatolt fel az ostromlott Budavár falaira, s tűzte ki a török zászló helyett a magyar lobogót. Tette ezt bátorságból, hazaszeretetből, ezáltal hazánk és Európa felszabadult, és véget ért a török 150 éves uralma. 1691-1703 között Győr vármegye alispánja, 1688-1697 között Komárom megye alispáni tisztét is viselte. 1703-ban az Erdélyi Udvar Kancellária titkára, s 1711-ig e kormányszék tanácsosa. 1727-ben halt meg Pozsonyban.

 

Büszkék lehetünk rá!

Töltéstava birtokosa volt, nem futamodott meg sem a török, sem a halál elől. Pedig választhatta volna Bécs városának védelmét is.

Nem ezt tette!

Számunkra példaértékű, mert nem állt félre, megtette, amit kötelességének érzett, bátor, hazaszerető férfi volt!

fiathcsaladcimere

Iskolánk névadójának családi címere

 

okosuli

 okoiskola logo

 

hatartalanul banner