• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

FELHÍVÁS

a Győri Tankerületi Központ fenntartásában működő
általános iskolákba történő beíratásra


Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8 órától 19 óráig

2018. április 13. (péntek) 8 órától 19 óráig


Tanköteles, azaz 2012. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beíratni.


Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni: d személyi azonosító igazolvány d lakcímkártya
d TAJ kártya d az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya
d nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról d nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról
d nyilatkozat hit- és erkölcstan/erkölcstan oktatásról


A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a
Győri Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Blazovicsné Varga Marianna sk.

tankerületi igazgató


2018.

A Győri járás közigazgatási területén az általános iskola felvételi körzetébe tartozó települések nevét az alábbiakban közöljük:

TÖLTÉSTAVA, GYŐRSÁG települések közigazgatási területe:

Fiáth János Általános Iskola             9086 Töltéstava, Iskola utca 40.

Fiáth János Általános Iskola Győrsági Tagiskolája  9084 Győrság, Öreg utca 11.

fiathcsaladcimere

Iskolánk névadójának családi címere

 

okosuli

 okoiskola logo

 

hatartalanul banner